Aktualnosci

 

Szanowni Państwo,

 
z dniem 01.12.2007 siedziba naszcj firmy jak i struktura sprzedaży
uległy zmianie. W przyszłości będziemy realizować dystrybucję
naszych artykulów fasadowych i izolacyjnych we współpracy
z firmą. Ergo Plus Polska Sp. z o.o.
Firma Ergo w najbliższych tygodniach jest do Pańtstwa dyspozycji
w kwestii pytań, jak i realizacji Waszych zamówień na nasze
wysokiej jakosći produkty. Zaufajcie Państwo naszemu wysoce
umotywowanemu dystrybutorowi. Dła dalszyeh zapytań i informacji
jesteśmy do Pańtwa dyspozycji pod znanym Warn naszym numerem
telefonu.
 
Z pozdrowieniami BOSIG Polska Sp z. o. o.
 
ppa. Harry Leichmann
 
 

Nowa strona internetowa dla Phonothermu

 
Specjalnie dla produktu Phonotherm Grupa BOSIG
stworzyŁa nową stronę internetową Pod adresem
www.phonotherm.de możecie Państwo dowiedzieć sić o
zaletach i wŁaściwościach rewelacyjnego materiału, jakim
jest Phonotherm. Ten powstały na bazie poliuretanów
materiał konstrukcyjny o niespotykanych właściwościach
termoizolacyjnych potecany jest w różnych rozmiarach i
grubościach.
 
Poprzez ciąłe rozszerzanie palety produktów Phonotherm
jak i moźliwości ich zastosowania dotychczasowe miejsce
na stroniegłównej firmy BOSIG przeznaczone dla informacji
na ten temat okazato się niewystarczajace. Tak więc na
nowej stronie obok informacji o produkcie znajdziecie
Państwo również aktualne wyniki badań i wiele innych
/ szczegółtowych danych.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony
 
 

Działanie z inteligentnym zaangaźowaniem.

 
Nasze mQtto na rok 2006 cechuje energía i przekonanie.
Polecamy się Państwu jako partner do współracy.
Naszym dąźeniem jest zawsze działać inteligenlnie i z
zaangaźowaniem realizować Państwa źyczenia. Cały
nasz zespół slawia sobie za cel współpracę
przynoszącą dobre efekty.
 
Rok 2006 przynosi nam wszystkim nowe wyzwania, a
my pragniemy wspólnie z Państwem efektywnie
przemierzać przyszłość. Tak więc życzymy Państwu
dobrego i interesującego roku 2006 przynoszącego
same sukcesy.
 
Wasza Gnjpa BOSIG
Schmid Baukunststoffe / puralis / platec / BOSIG
 
 

Drodzy Partnerzy,

 
Pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie, którym
obdarzyli Państwo w tym roku nasze przedsiębiorstwo i
nasz cały zespół Praca dla Państwa jako naszego
parlnera sprawia nam szczegó,lną radość i już dziś
cieszymy się z przyszł,ych wyzwań.
 
Najpierw jednak chcielibyśmy życzyż Państwu zdrowych
i pięknych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych zadumy
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
 
Łącząc świąteczne pozdrowienia
 
Wasza Grupa BOSIG
Schmid Baukunststoffe/Puralis/Platec/BOSIG
 
 

Fasatan zdobywa świat

 
Przez swoją popularność i popyt - nowoczesne budowle
coraz intensywniej kształtują, atrakcyjny wyraz miasta.
Dla pewnej i niezawodnej izolacji fasad wysuniętych
istolne jest móc zdać się na sprawdzony system
uszczelniający.
 
System do uszczelniania fasad Fasalan firmy Schmid
Baukunststoffe GmbH w pelni odpowiada powyźszemu
idealowi. Przy dużych obiektach i przy specjalnych
wymogach zespół lechniczny firmy Schmid
Baukunststoffe dokladnie konsultufe zastosowanie i
sposób instalacji Fasatanu.
 
Efekty można zobaczyć m.in. na przykladzie banku
Macoto w Bangkoku w Tajlandii.
 
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na
temat produktu Fasatan, zapraszamy na stronę
www.fasatan.de lub prosimy o e-mail.
 
 
 

Wyrównanie cen

 
W związku z drastycznie rosnącymi cenami surowców
jesteśmy zmuszeni do zmiany naszych cen sprzedaźy.
Najnowsze dramatyczne kierunki rozwoju cen surowców
na bazie ropy naftowej zmuszają, nas da tego, by
wprowadzić wyrównania cenowe, które po części mogą,
wydawać sić niezwykle radykalne.
Sytuacja ta jest jednak związana nie tylko z potrzebnymi
surowcami. lecz także z innymi kosztami, jak np. energia
w postaci prądu, oleju czy też gazu, któ,re wymagają od
nas podjęcia powyższych zmian. Nie mahy czynnik
stanowiaą wreszcie także niemieckie opłaty autostradowe,
które takźe muszą być wkalkulowane.
 
Z pewnością podwyżka cen dotyczy caŁej branży, a po
części takźe całych zakresów rynkowych. Są to zmiany
niemiłe, lecz konieczne día zacnowania zdołności
dostawczych i jakości.
 
Gwarantujemy kaźdemu z naszych kontrahentów lojalną
i rzetelnie przemyślana, zmianę naszych cen. Prowadzimy
intensywrie negocjacje z naszymi dostawcami i
wprowadzamy oszczędności produkcyjne w postaci
konsekwentnych kroków w zakresie energü i drogich
surowców, bez pogorszenia jakości. Jakość jest naszym
najwaźniejszym priorytetem i jest dla nas ważne, by każdy
produkt opuszczający nasze zakłady był utrzymany na
najwyższym poziomie jakościowym.
 
Prosimy o wyrozumiałość dla tych koniecznych środków
i dziękujemy za Państwa wspólpracę.
 
 

List Świąteczny

 
Dradzy Klienci
 
Życzymy Warn zdrowych. weso yen Świąt Bożego
Naradzenia i szczęśliwego, obfitującego w sukcesy
Nowego Roku. Serdecznie dziękujemy za wspó pracę
w roku 2004 i cieszymy się na wspólne wyzwania
czekające na nas w roku przysz ym. Pozwólcie
Państwo w dalszym ciągu Warn towarzyszyć.
 
Będziemy to pizy kaƅdej okazji potwierdzać i
zawsze będziemy do Waszej dyapozycji.
 
Dziękuje zespó BOSIG Polska
 
 

System Fasatan zostaí zastosowany do uszczelnień także w nowyrn budynku baku Landesbank Baden-Württenberg (LBBW) w Stutgarcie.

 
W centrum Stuttgartu od kilku tygodni oblicze miasta
wyróżnia sic szczególną budowlą. Rozbudowa banku
LBBW odniosla wspaniały efekt Nowoczesny budynek
zostaí doskonale dopasowany do otoczenia jednocześnie
wyrażnie przyciągając wzrok.
 
Także w tym budynku zostat zastosowany sprawdzony
już system Fasatan, który stanowi perfekcyjnie zgrany
zespół uszczelnień. O jego doskonatości decyduje nie
tylko folia - odpowiednio do wymogów paroszczelna
Fasatyl) i paroprzepuszczalna (Fasatan), lecz także
właściwie dopasowane środki klejaąe, tworzące baze
do niezawodnego i trwałego uszczeinienia, nawet na
najtrudniejszych podłożach.
 
 

BOSIG-POLSKA powiększa powierzchnie produkcyjne

 
Firma BOSIG-POLSKA startuje na połskim rynku wzmocnio-
na zwiększonym personeiem i ofertą produkcyjną Oprócz
sprzedaży coraz większego znaczenia nabiera również pro-
dukcja, która dotyczy nowości technicznych produkowanych
przez zaangażowanycn pracowników, Produkcja przeznac-
zona jest nie tylko na rynek polski, ale również na rynki
zagraniczne, w tym także do USA, W najbliższych miesą-
cach BOSIG-POLSKA wprowadzi na poiski rynek interesują-
cy system do montażu stolarki okiennej - WINFLEX, który w
Niemczecn należy już do standardu Wszystkie produkty
uzyskaŁy juz odpowiednie świadectwa i certyfikaty i golowe
s#261; do wprowadzenia ich na polski rynek okienny.
 
Na stronie www.bosig.pl znajdą Państwo więcej interesują
-cych informacji.
 
 
Rozpoczyna się kolejny krok prowadzący do
intensywnej sprzedaży wyrobów Koncernu Schmid
na nowych rynkach zbytu. Nowo utworzone
przedsiębiorstwo BOSIG Polska odpowiedzialne
jest za rynek polski. Sprzedaż na terenie Polski
bedzle wspomagańa przez perfekcyjnle
zsynchronlzowany marketing i strukturalny sposób
postępowama. Osobą, odpowiedzialną za rynek
polski jest pan Marcln Stefański - kierownik
sprzedaży na Polsk&ä281;. Siedziba firmy BOSIG
Polska mieści się, w Warszawle. Więcej Informacji
nastronie www.bosig.pl
 
Zadaniem BOSIG Polska będzie wprowadzame na
rynek polskl wybranych najlepszych wyrobów z
palety produktów Grupy-Schmid i ich dostawa do
odbiorców handiowych I hurtowni. BOSIG Polska
jest spółką-córką ze 100%-owym udziałem firmy
Schmid Baukunststoffe z sledzibą, w Gingen o
samodzlelnym systemie rachunkowym.
 
Dzićki temu zostaŁ poczynlony ważny krok
zbliżający nas do klienta polskiego. Pragmemy być
dla polskich odbiorców partneraml I chcemy
dopasować się do Państwa indywldualnych potrzeb
I struktur.