Konstrukcji
dachowych

Elastoflex

 
Taśma z folii polietylenowej ,wzmocniona
nićmi, paroszczelna.Hermetyczne zaklejanie
stoperów i zapór parowych na przepustach i
oknach dachowych.