Konstrukcji okiennych,
metalowych i fasad

Fasatan TFS

 
To miękko-elastyczny klej hybrydowy -1-K ,
bezrozpuszczalnikowy do folii Fasatan i Fasatyl