Konstrukcji okiennych,
metalowych i fasad

Fasatan-/tyl

 
Fasatan-/tyl to system paroszczelnych i
paro-przepuszczalnych taśm z EPDM.
To duża elastyczność uszczelnianiana
połączeń okiennych fasadowych w zakresie
budowy obiektˇ. Zapewnia budowli większe
bezpieczeństwo i oszczędności w ekspolatacji.